Klinisk slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 2006: en rapport från Högskolan Kristianstad

Birgitta Johansson, Kerstin Ulander

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  20 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Denna rapport äe en redogörelse för hur Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad har arbetat med att utveckla, pröva och införa en klinisk slutexamination i programmets sista termin. Hela processen har genomförts inom ramen för ett nationellt samarbete mellan flera lärosäten. Det samarbetet har nu fastlagts och modellen börjar införas i landet.

  En enkätutvärdering som genomförts under vårterminen 2006 vid Högskolan Kristianstad redovisas i sin helhet i rapporten. Slutsatsen som kan dras av utvärderingen är att examinationen genomfördes väl och att deltagarna var nöjda. I enskilda fall hade funnits möjlighet att ställa högre krav på studenterna eftersom den valda patienten hade få omvårdnadsbehov.

  Efter hand som alla bedömande sjuksköterskor och examinerande adjunkter får mera erfarenhet av examinationsformen räknar vi med att kontinuerligt kunna förbättra modellen.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagInstitutionen för hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2007

  Publikationsserier

  NamnKlinisk patientnära forskning
  Nr.8
  ISSN (tryckt)1654-1421

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • examination
  • högskolan kristianstad
  • nationell klinisk slutexamination
  • praktisk kunskap
  • sjuksköterska
  • sjuksköterskeprogrammet
  • verksamhetsförlagd utbildning

  Citera det här