Kompetensen måste höjas på särskilda boenden för äldre

Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

28 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Personer som bor och vårdas på särskilt boende (säbo) har omfattande omvårdnadsbehov och ofta nedsatt kognitiv funktion, de är ofta multisjuka och har många olika läkemedel samtidigt.

Om en god vårdkvalitet ska kunna garanteras, måste kompetensen bland vårdpersonalen höjas, framför allt avseende specifik geriatrisk kompetens.

En betydande andel av de äldre som bor och vårdas på säbo avlider också där, trots att förutsättningarna för att ge en god palliativ vård vid livets slut är begränsade.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1984-1986
Antal sidor2
TidskriftLäkartidningen
Volym110
Nummer45
StatusPublicerad - 2013

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Citera det här