Kulturmöten: interkulturell omvårdnad med normkritiska perspektiv

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Dagens samhälle beskrivs som mångkulturellt, vilket innebär att sjuksköterskor förväntas hantera mångfald på olika sätt. Att möta det okända eller annorlunda kan uppfattas spännande men också utmanande. Denna bok har sin utgångspunkt i interkulturell omvårdnad och normkritik. Med interkulturell omvårdnad avses omvårdnad som sker mellan människor med olika kulturella identiteter och bakgrunder. Med normkritikens hjälp skapas förutsättningar att förstå varför det ibland uppstår ”krockar” och hur vi kan undvika dem. Med kunskap i interkulturell omvårdnad med normkritiska perspektiv underlättas kulturmöten som initialt kan kännas ovana och svåra.
Boken inleds med en beskrivning av kulturbegreppet och hur det kommer till uttryck inom hälso- och sjukvården, liksom hur kulturmöten och normkritik hänger samman. Därefter följer tre delar, varav den första beskriver hur normer och andra kulturella konstruktioner skapas. Den andra delen visar hur vi kan förhålla oss kritiska till det som skapar hinder i kulturmöten. I bokens avslutande tredje del ligger fokus på de verktyg som kan användas för att motverka exkludering och diskriminering, och i förlängningen främja en mer jämlik hälso- och sjukvård.
Boken är avsedd att användas i sjuksköterskeutbildningen på såväl grundläggande som avancerad nivå, men fungerar också som underlag för reflektion och diskussion inom hälso- och sjukvården i övrigt.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor296
Utgåva1
ISBN (tryckt)9789144140186
StatusPublicerad - 2021

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • interkulturell omvårdnad
  • normkritiska perspektiv
  • sjuksköterskor
  • kulturmöten
  • hälso- och sjukvård

Citera det här