Lära sig leva med demenssjukdom

Maria Johansson, Lena Martinsson, Lena Larsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Bakgrund: Upplevelse av att inte känna sig ensam i situationen och att få dela med sig av sina erfarenheter till andra. Kursen som helhet ökade de närståendes känsla av trygghet och minskade deras upplevelse av stress och oro. Syfte: Syftet var att utvärdera hur närstående uppfattade kursen "Lära sig leva med demenssjukdom". Kursen avsåg att ge stöd i relationen mellan personen med demenssjukdom och den närstående. Metod: Utvärderingen genomfördes som deltagarbaserad aktionsforskning med fokusgruppssamtal. Deltagarna var närstående till personer med demenssjukdom. Resultat: Närstående upplevde en känsla av trygghet genom att få utbildning och information om demenssjukdomen. Att prata med andra i liknande situation och att känna igen sig gav dem en känsla av samhörighet.Diskussion: Upplevelse av att inte känna sig ensam i situationen och att få dela med sig av sina erfarenheter till andra. Kursen som helhet ökade de närståendes känsla av trygghet och minskade deras upplevelse av stress och oro.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagHögskolan Kristianstad
StatusPublicerad - 2009

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.2009:2
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • deltagarbaserad aktionsforskning
  • demenssjukdom
  • närstående
  • relation
  • stöd
  • utvärdering

Citera det här