Lärande genom skönlitteratur: djupläsning, förståelse, kunskap

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

  Sammanfattning

  Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter författaren fram skönlitteraturens roll i kunskapsutveckling och lärande även i andra ämnen än svenska. Här beskrivs bland annat läsningens grundförutsättningar – textsamtal och omläsning – som tillsammans skapar den djupläsning som leder till gediget lärande.

  Med avstamp i litteraturdidaktisk teori om läsning och litterära föreställningsvärldar resonerar författaren om hur lärare och elever i ett antal svenska och amerikanska klassrum arbetar med skönlitterära texter med historiskt innehåll och med fokus på migration, miljö och etik. Barns och ungdomars läsglädje är grundläggande, och genom välstrukturerade textsamtal, goda lässtrategier och engagerande ämnen väcks elevernas läslust och kunskapandet tar fart.

  Lärande genom skönlitteratur vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i grundskolans olika ämnen, inte minst samhällsorienterande och naturorienterande ämnen.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur AB
  ISBN (tryckt)978-91-44-10482-9
  StatusPublicerad - 2016

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här