Lärande genom tillgängliga och multimodala arbetsformer

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

I den här texten är skolans utveckling till att använda varierande arbetsformer som utvidgar elevernas möjligheter att ta till sig undervisningens innehåll och elevernas möjligheter att visa vad de lärt sig i fokus. En utökad repertoar av arbetsformer i undervisningen ökar elevernas engagemang och möter den variation av olikheter som alltid finns i en grupp eller en klass. Utgångspunkten är det som inom Universal Design for Learning, UDL, benämns som ”multiple means of action and expression”. Om det i en grupp eller klass finns en elev som har en synnedsättning, en elev med Downs syndrom, en tredje som möter utmaningar i relation till de exekutiva funktionerna kommer det att finnas en variation i hur de navigerar i lärmiljön. Det kan även förväntas att de bearbetar information och uttrycker sig på olika sätt. Genom att ge eleverna valmöjligheter i förhållande till hur de vill ta del av och bearbeta stoff i undervisningen och även ger möjligheter att för eleverna att välja hur de vill visa vad de lärt sig, ökar elevinflytandet och det bidrar till att eleverna blir mer engagerade i sitt lärande (Meyer, Rose & Gordon, 2014).

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2018

Publikationsserier

NamnIngår i Skolverkets "Specialpedagogik för lärande - Tillgängligt lärande genom digitala verktyg"

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • digitala verktyg
  • inkludering
  • specialpedagogik
  • udl
  • universell design

Citera det här