Lärares professionalism: en problematisering i ljuset av aktuell forskning

Britt-Louise Wersäll

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  Föreliggande rapport ger en översikt av främst svensk och j anglosaxisk forskning om lärares professionalism och professionalisering. Följande frågor och nyckelbegrepp behandlas.

  Hur kan professionalism och professionalisering definieras?

  Vilka tidsförändringar har skett ifråga om professionalisering?

  Vilka nya grundkrav har vuxit fram på lärarrollen?

  När och hur har professionalismen och lärares makt minskat över tid? Varför?

  Vilka ideal och realiteter finns då det gäller lärares etik, politiska förhållanden och påverkan?

  Vilken betydelse har läraridentiteten?

  Vad innebär kunskap och kompetens i ett professionellt sammanhang? samt

  Vilka strategier bör samhället och lärarna använda for att öka lärarprofessionalismen?

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2003

  Publikationsserier

  NamnVuLK serie I
  Nr.2003:3
  ISSN (tryckt)1650-688X

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • lärares kompetensutveckling
  • lärares kunskaper
  • lärares makt. läraretik
  • lärares professionella strategier
  • lärares status
  • läraridentitet
  • lärarideologier
  • lärarrollen
  • professionalisering
  • professionalism

  Citera det här