Lärares uppfattningar av resultatbaserad uppföljning av elevers läsutveckling

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Resultatbaserad uppföljning handlar om att följa elevernas prestationer över tid och stötta elever som inte presterar enligt förväntningar. Det finns emellertid flera svårigheter med att omvandla resultat från uppföljningar till pedagogiska insatser, vilket innebär att konkreta förändringar ofta uteblir. Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar av resultatbaserad uppföljning, inom ramen för ett system utformat för att generera pedagogiskt användbar återkoppling. 55 lärare i en kommun, där man använt ett system för uppföljning av elevernas läsutveckling, har svarat på en enkät om sina upplevelser. Enligt resultaten upplever lärarna systemet mer positivt jämfört med liknande undersökningar i andra kontexter. De upplever dessutom negativa konsekvenserna som mindre uttalade. Systemet tycks därmed ha bättre förutsättningar att uppfylla grundidén med resultatbaserad uppföljning jämfört med tidigare studerade system.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortNorrtälje
UppdragsgivareNorrtälje kommun
Antal sidor1
StatusPublicerad - 2022

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • Bedömning
  • Läsutveckling
  • Resultatuppföljning

Citera det här