Lärarlärdom: Högskolepedagogisk konferens 2013 i Kristianstad

Stefan Larsson (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportProceedings (redaktörskap)

Sammanfattning

Konferensen Lärarlärdom utgör sedan ett antal år ett forum för kunskapsoch erfarenhetsutbyte  kring lärande  och undervisning  i högre utbildning och är tänkt som en plattform för pedagogisk meritering i det akademiska systemet.   Konferensen   arrangeras   i   samarbete   mellan   Kristianstad Högskola och Blekinge Tekniska Högskola. Lärare,  forskare,  doktorander,  studieadministratörer,   bibliotekarier  och personal i olika stödfunktioner har genom åren byggt en gedigen kunskap och  reflekterad  erfarenhet  kring  lärande.  Konferensen  erbjuds  som  en mötesplats där alla kan träffas för kvalificerade  samtal kring kvalitet i ut- bildningen och i lärandet. Lärarlärdom  2013  genomfördes  den 21 augusti  och samlade  ett 50-tal deltagare. Vi vill här också tacka vår Key note Stefan Hrastinski, docent vid Institutionen  för medieteknik  och interaktionsdesign  och Institutionen för lärande,  Kungliga  Tekniska  Högskolan.  Stefan  höll  ett inspirerande anförande  kring  "innovativt  lärande  i en öppen  värld"  som bland  annat belyste internets betydelse  som bärare av vardagsnära  lärande, utanför formella utbildningsinstitutioner. I  denna  skrift  presenterar  några  av  konferensdeltagarna   sina  tankar  i egna artiklar. Vi hoppas på givande läsning inom ett högaktuellt ämnesområde.
OriginalspråkSvenska
FörlagKristianstad University Press
Antal sidor100
StatusPublicerad - 2013
EvenemangLärarlärdom: Högskolepedagogisk konferens 2013 i Kristianstad - Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige
Varaktighet: 2013-aug.-212013-aug.-21

Publikationsserier

NamnSkrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad
FörlagKristianstad University Press
Nr.01
Volym2014
ISSN (tryckt)1404-9066

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här