Lärarrollen i verkligheten: åtta grundskollärare berättar

Britt-Louise Wersäll

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  Sammanfattning

  |Rapporten redovisar resultatet av en empirisk undersökning av åtta grundskollärares uppfattningar och upplevelser ifråga om lärarrollen och dess förändring, främst under de senaste decennierna. Intervjuerna utfördes i fyra strategiskt och stratifierat utvalda skolor med hjälp av narrativ metod. Denna metod utgår från en kvalitativ ansats, som innebar att lärarna själva berättade relativt fritt utifrån en frågeguide.

  En medveten avgränsning gjordes i undersökningen: ett kategoriserat innehållsfokus fanns, där substansen betraktades som det viktiga, inte berättelsernas former eller strukturer. Frågorna behandlade, förutom bakgrund och motiv till yrkesvalet, upplevelser av lärararbetet och lärarutbildningen, uppfattningar om läroplaner, lärarens upplevelse av sin livssituation (viktiga levnadshändelser), vidare lärarens synpunkter på skolans organisation och ekonomi över tid. Andra viktiga frågor berörde deras uppfattningar om samhällsförändringar, skolans värdegrunder samt risken for utbrändhet bland lärare.

  Resultaten visade att professionalismen behövde stärkas. Några av lärarna kände sig nedvärderade i samhället och i massmedierna, de ansåg sig behöva bättre stöd för sin sociala elevfostran, önskade klarare moralisk gränssättning, mer hjälp för svagare elever, for att kunna använda nya pedagogiska modeller och verktyg på rätt sätt. Sociala och kulturella skillnader kräver mer resurser. Skolor har visserligen flera stödorgan, men mer samarbete med föräldrarna önskas. Ifråga om samhällets förändring brister lokaldemokratin, enligt flera lärare. Arbetsuppgifter hopar sig och detta resulterar ofta i tidsbrist och stress. Men flera förslag till förbättringar för lärare och skola framläggs av de intervjuade, såväl resursstöd utifrån som omorganisation av det egna arbetet och skolverksamheten.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2005

  Publikationsserier

  NamnVuLK serie I
  Nr.2005:1
  ISSN (tryckt)1650-688X

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • livsberättelser
  • lärares arbetsförhållanden
  • lärares utbrändhet
  • lärares verklighet
  • lärarrollen
  • skolans förändring
  • skolans värdegrund

  Citera det här