Lärarstudenters resonemang om hälsa och miljö inför kommande lärargärning i gymnasieskolan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Sjutton lärarstudenter i idrott och hälsa deltog i ett utvecklingsprojekt på lärosätet med syftet att undersöka hur studenternas resonemang i hälsa och miljö utvecklades under de tre månaderna projektet varade. Datainsamlingen bestod av enkäter och fokusgruppsintervjuer. Seminarier med föreläsningar och diskussioner samt ett studiebesök vid ett Science center utgjorde aktiviteter i projektet. Studenterna uttryckte sina kunskapsbrister och kritiserade undervisningen de genomgått i hållbar utveckling i ungdomsskolan och lärarutbildningen, och menade att den oftast handlat om sopsortering. De kopplade efterhand samman människors hårdutnyttjande av skog och mark med försämring av människans livsvillkor och hälsa. Merparten av studenterna vidgade perspektivet, från ett egocentriskt till ett biocentriskt synsätt. Studenterna sade sig under studien utveckla ett personligt engagemang för hälsa och miljö.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)41-61
Antal sidor20
TidskriftForskning om undervisning och lärande
Nummer14
StatusPublicerad - 2015

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • hälsa
  • lärarutbildning
  • meningsfullhet
  • miljöutbildning
  • salutogent förhållningssätt
  • vidgat hälsobegrepp.

Citera det här