Läslyftet i praktiken: en pilotstudie inför ett större projekt

Anna-Lena Godhe, Maritha Johansson, Petra Magnusson, Ann-Christin Randahl

  Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

  Sammanfattning

  Inför ett större projekt med syfte att utifrån Läslyftet med dess fokus på läs- och skrivrelaterade frågor undersöka lärares kompetensutveckling och hur den realiseras i undervisningspraktiken, genomför vi under ht- 16 ett pilotprojekt. I en gymnasieskola följer vi under höstterminens inledning ett lärarlags arbete med Läslyftet. Det empiriska materialet samlas in genom observationer av de kollegiala samtalen och av hur de läslyftsgenererade undervisningsaktiviteterna iscensätts. Detta kompletteras av intervjuer med deltagarna. Därtill analyseras det material som finns i den aktuella modulen. I pilotstudien aktualiseras några av frågeställningarna från vårt planerade forskningsprojekt, nämligen vilka föreställningar om kunskap, lärande och läs- och skrivundervisning som kommer till uttryck i modulinnehållet samt hur dessa rekontextualiseras i lärarnas samtal. Dessutom undersöks iscensättningen av de läslyftsgenererade aktiviteterna i undervisningspraktiken i relation till de kollegiala samtalen och intervjuerna med lärarna.

  Studiens teoriram utgörs av ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2010; Wertsch, 1998) och teorier om lärares kompetensutveckling och lärande (Timperley m.fl., 2007; Vescio m.fl., 2008; Stoll m.fl., 2008; Wermke, 2013; Langelotz, 2013). För dokumentation används ljud- och filmupptagning tillsammans med observationsanteckningar. Analyserna inspireras av tematisk textanalys (Braun & Clarke, 2008; Boyatzis, 1998) och aktivitetsteori (Engeström, 1987; Engeström & Sannino, 2010). I presentationen redogörs för de första analyserna och en diskussion förs om hur erfarenheterna från dessa, tillsammans med resultat från en tidigare genomförd (ännu inre publicerad) studie, kan användas i relation till det planerade projektet.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2016
  EvenemangTolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning,Karlstads universitet 24-25 november 2016 -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensTolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning,Karlstads universitet 24-25 november 2016
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • kollegialt lärande
  • kompetensutveckling
  • läslyftet

  Citera det här