Landvinningar på väg mot en skola för alla

Jerry Rosenqvist

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  28 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Med utgångspunkt i några för samtiden radikala initiativ ställs den historiska utvecklingen på området vård av och omsorg om »avvikande människor»mot moderna landvinningar främst inom specialpedagogikens kunskapsområde, där gemensamma utvecklingstrender inom olika samhällssektorer beskrivs. Fram-växten av en specialpedagogisk praktik inordnas under ansatser som rör beprövad erfarenhet och som via beskrivningar av moderna inbrytningar i ett traditionellt forskningsparadigm försöker gestalta aktuell specialpedagogisk forskning både som dikotomi och i ett dilemmaperspektiv. Forskningens uppgift ses därvid som att genom kritisk granskning och problematisering synliggöra vad som sker i det som synes ske, framför allt inom ett område som specialpedagogik.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)109-118
  Antal sidor9
  TidskriftPedagogisk forskning i Sverige
  Volym12
  Nummer2
  StatusPublicerad - 2007

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här