Latitudinal Fractionation of Polybrominated Diphenyl Ethers and Polychlorinated Biphenyls in Frogs (Rana temporaria)

Arnout F.H. Ter Schure, Per Larsson, Juha Merilä, K. Ingemar Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Latitudinal Fractionation of Polybrominated Diphenyl Ethers and Polychlorinated Biphenyls in Frogs (Rana temporaria)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi