Leachability testing of metallic wastes

Britt-Marie Svensson, Lennart Mårtensson, Lennart Mathiasson, Linda Eskilsson

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    28 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Leachability testing of metallic wastes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap