Learning and knowing songs: a study of children as music teachers

Tina Kullenberg, Niklas Pramling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning and knowing songs: a study of children as music teachers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Social Sciences

Arts and Humanities

Psychology