Learning by coding: A sociocultural approach to teaching web development in higher education

Montathar Faraon, Kari Rönkkö, Mikael Wiberg, Robert Ramberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning by coding: A sociocultural approach to teaching web development in higher education”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap