Learning to see new things: using criteria to support pre-service teachers’ discernment in the context of teachers’ relational work

Pernilla Holmstedt, Anders Jönsson, Jonas Aspelin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Learning to see new things: using criteria to support pre-service teachers’ discernment in the context of teachers’ relational work”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap