Lesson study as a way of improving school-day navigation for pupils with severe intellectual disability and autism

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lesson study as a way of improving school-day navigation for pupils with severe intellectual disability and autism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap