Lesson study for students with intellectual disability

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lesson study for students with intellectual disability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap