Lessons learned from child health care nurses' experiences of teaching infant massage groups: A qualitative interview-based study

Josefin A. Isaksson, Gerth Hedov, Pernilla Garmy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

31 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Lessons learned from child health care nurses' experiences of teaching infant massage groups: A qualitative interview-based study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap