Levodopa effect and motor function in late stage Parkinson's disease

Kristina Rosqvist, Malcolm Horne, Peter Hagell, Susanne Iwarsson, Maria H Nilsson, Per Odin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Levodopa effect and motor function in late stage Parkinson's disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap