Life satisfaction in cardiac arrest survivors: A nationwide Swedish registry study

Stefan Aregger Lundh, Johan Israelsson, Peter Hagell, Petra Lilja Andersson, Årestedt Kristofer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Life satisfaction in cardiac arrest survivors: A nationwide Swedish registry study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap