Linking youths' mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: lessons learned

Lilly Augustine, Frida Lygnegård, Mats Granlund, Margareta Adolfsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Linking youths' mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: lessons learned”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap