Litter decomposition as an indicator of stream ecosystem functioning at local-to-continental scales: insights from the European RivFunction project

Eric Chauvet, V. Ferreira, P. S. Giller, B. G. McKie, S. D. Tiegs, G. Woodward, A. Elosegi, M. Dobson, T. Fleituch, M. A. S. Graca, V. Gulis, S. Hladyz, Jean O. Lacoursière, A. Lecerf, J. Pozo, E. Preda, M. Riipinen, G. RisŸnoveanu, A. Vadineanu, Lena B. M. VoughtM. O. Gessner

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bokPeer review

57 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Litter decomposition as an indicator of stream ecosystem functioning at local-to-continental scales: insights from the European RivFunction project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap