Lived experience of survivors of leukemia or malignant lymphoma

Lena Persson, Ingalill Rahm Hallberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    28 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Lived experience of survivors of leukemia or malignant lymphoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap