Living with persistent pain: experiences of older people receiving home care

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Living with persistent pain: experiences of older people receiving home care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap