Lokförare och dödsolyckor på spåret: psykologiska och säkerhetsmässiga aspekter. Slutrapport, november 2004

Valdimar Briem, Camilla Siotis Ekberg, Sonia de Lima

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

1 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Psykisk ohälsa som en följd av stress påverkar kognitiva och emotionella funktioner, såsom minne, uppmärksamhet, koncentration och beslutsfattande. Alla dessa är nödvändiga egenskaper i arbetet som lokförare, där föraren ansvarar för sin egen och andras säkerhet, och behöver sin totala prestationsförmåga. Arton lokförare,40-57 år, de flesta med lång yrkeserfarenhet deltog i denna undersökning. Resultaten indikerar att det att ha varit inblandad i en tågolycka med dödlig utgång kan i mångafall ha långsiktiga, psykologiska följdverkningar för lokföraren. Förarens sociala nätverk framstår som en viktig komponent i den psykiska läkningsprocessen efter en påkörning. Det förefaller att för en bra och hållbar återhämtning krävs insatser som innefattar bl.a. professionell hjälp samt stöd från familj, kamrater och företagsledning.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2004

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Nyckelord

  • dödslyckor
  • lokförare
  • psykisk ohälsa
  • stress

Citera det här