Long-term carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia Coli

Rolf Alsterlund, Carolina Axelsson, Barbro Olsson-Liliequist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

30 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term carriage of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia Coli”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap