Long-term resource utilisation and associated costs of exercise during (neo)adjuvant oncological treatment: the Phys-Can project

Anna Karin Ax, Magnus Husberg, Birgitta Johansson, Ingrid Demmelmaier, Sveinung Berntsen, Katarina Sjövall, Sussanne Börjeson, Karin Nordin, Thomas Davidson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
25 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term resource utilisation and associated costs of exercise during (neo)adjuvant oncological treatment: the Phys-Can project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology