Long-term stability of surgical bone regenerative procedures of peri-implantitis lesions in a prospective case-control study over 3 years

Ann-Marie Roos-Jansåker, Christel Lindahl, G. Rutger Persson, Stefan Renvert

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    67 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term stability of surgical bone regenerative procedures of peri-implantitis lesions in a prospective case-control study over 3 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap