Long-term sustained autoimmune response to beta cell specific zinc transporter (ZnT8, W, R, Q) in young adult patients with preserved beta cell function at diagnosis of diabetes

Sofie Ingemansson, Fariba Vaziri-Sani, Ulf Lindblad, Soffia Gudbjornsdottir, Carina Törn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Long-term sustained autoimmune response to beta cell specific zinc transporter (ZnT8, W, R, Q) in young adult patients with preserved beta cell function at diagnosis of diabetes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science