Longitudinal prediction of falls and near falls frequencies in Parkinson's disease: a prospective cohort study

Beata Lindholm, Christina Brogårdh, Per Odin, Peter Hagell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Longitudinal prediction of falls and near falls frequencies in Parkinson's disease: a prospective cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap