Looking at the keyboard or the monitor: relationship with text production processes

Roger Johansson, Asa Wengelin, Victoria Johansson, Kenneth Holmqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Looking at the keyboard or the monitor: relationship with text production processes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap