Looking into the box: Swedish social care managers make meaning of their work and role

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    9 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Looking into the box: Swedish social care managers make meaning of their work and role”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap