Low survival after release into the wild: assessing “the burden of captivity” on Mallard physiology and behaviour

Jocelyn Champagnon, Matthieu Guillemain, Johan Elmberg, Grégoire Massez, Francois Cavallo, Michel Gauthier-Clerc

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  38 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Low survival after release into the wild: assessing “the burden of captivity” on Mallard physiology and behaviour”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi