Managing boundaries at the accident scene: a qualitative study of collaboration exercises

Annika Andersson, Eric D. Carlström, Bengt Åhgren, Johan Berlin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

32 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Managing boundaries at the accident scene: a qualitative study of collaboration exercises”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap