Managing family business tensions: the narrative of family history

Rocio Arteaga, Timurs Umans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Managing family business tensions: the narrative of family history”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap