Managing urban unrest: problematising juvenile delinquency in multi-ethnic Sweden

Magnus Dahlstedt, Vanja Lozic

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Managing urban unrest: problematising juvenile delinquency in multi-ethnic Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap