Manganese induced immune suppression of the lobster, Nephrops norvegicus.

Bodil Hernroth, Susanne P Baden, Kristina Holm, Tove André, Irene Söderhäll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

50 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Manganese induced immune suppression of the lobster, Nephrops norvegicus.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar