Mass spectrometry data from a quantitative analysis of protein expression in gills of immuno-challenged blue mussels (Mytilus edulis)

K. Hörnaeus, J. Guillemant, J. Mi, Bodil Hernroth, J. Bergquist, Sara Bergström Lind

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mass spectrometry data from a quantitative analysis of protein expression in gills of immuno-challenged blue mussels (Mytilus edulis)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar