Masterutbildning i hälsovetenskap: folkhälsovetenskap i ett integrerat ämnesområde

Göran Ejlertsson, Irena Dychawy Rosner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Högskolan Kristianstad beviljades år 2007 rätt att utfärda masterexamen inom området hälsovetenskap. Beslutet hade föregåtts av ett års intensivt arbete med att ta fram underlag till en ansökan. Man satsade på en integration av ämnen för att på ett aktivt sätt möta framtidens behov av personal med mångprofessionell kunskap. Arbetet med ansökan ledde till flera innovativa arbetsformer. Ett brett engagemang med intensiva dialoger skapades, såväl bland den egna lärarstaben som med det omgivande samhället.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)43-51
Antal sidor8
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym86
Nummer1
StatusPublicerad - 2009

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • folkhälsovetenskap
  • hälsovetenskap
  • masterutbildning
  • mångprofessionell

Citera det här