Mat: genealogi och gestaltning

Anna Burstedt (Redaktör), Cecilia Fredriksson (Redaktör), Håkan Jönsson (Redaktör)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

  Sammanfattning

  Födans ursprung har blivit en viktig fråga när det gäller vårt förhållande till mat och måltider. Västerhavstorsk, stenåldersmat och dinkelvete är några exempel på hur både geografiskt, historiskt och biologiskt ursprung kan användas för att förstärka matens attraktionskraft. Kraven på äkthet och ursprunglighet kring hur maten produceras, hanteras och presenteras blir allt starkare. Förståelsen av födan har blivit genealogisk: dels vill man kunna bedöma enskilda livsmedels biologiska härkomst, dels vill man fastställa dess kulturella ursprung.

  Boken problematiserar matens genealogi och gestaltning utifrån etnologiska, kulturgeografiska och företagsekonomiska perspektiv. Genom fallstudier i miljöer som rör sig från småskaliga lantbruk till högteknologiska laboratorier belyser författarna matkulturella förändringar och deras betydelse i vardagslivet. Den gemensamma utgångspunkten handlar om att analysera hur mat och ursprung kopplas samman och gestaltas.

  Boken vänder sig i första hand till universitets- och högskolestuderande på utbildningar med mat- och måltidsanknytning, men är skriven för att locka alla med intresse för matens och måltidens kulturella innebörder till läsning.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur
  ISBN (tryckt)91-44-04554-9
  StatusPublicerad - 2006

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här