Mat på arbetet dygnet runt? Arbete-Tid-Måltid: en kunskapsinventering utifrån svensk forskning

Maria Nyberg, Anna-Lisa Lindén, Magnus Lagnevik

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Sammanfattning

Allt fler vuxna kvinnor och män arbetar i yrken med oregelbunden arbetstid över dygnets timmar eller veckans dagar. Tillgången till mat och plats för måltiden under ”oregelbunden” dygnstid är liten. Personalmatsalar stänger tidig eftermiddag. Affärer, restauranger, försäljningsställen för take-away måltider har begränsade öppettider. Dessutom är planeringen av raster för måltider under orgelbunden arbetstid oftare styrd av arbetsprocessen än behov av mat och rehabilitering. I en pilotstudie kring måltider och arbete bland busschaufförer och vårdpersonal blev dessa och många andra aspekter kring mat, måltider och oregelbunden arbetstid uppenbara. Det har inspirerat till nya forskningsprojekt, men också till ett behov av att systematiskt inventera den kunskap som svensk forskning hittills tagit fram kring mat och måltider för yrkesgrupper med oregelbunden arbetstid. I denna skrift redovisas den kunskap inom området som finns att hämta i svensk forskning med en och annan internationell utblick. I en parallell studie görs motsvarande inventering av dansk forskning. Dessa båda arbeten kommer senare att redovisas i en gemensam skrift. Vi vet att det finns ett stort intresse bland forskare, livsmedelsindustri och andra att ta del av den kunskap som finns när det gäller svenska förhållanden. Av den anledningen väljer vi att presentera den kunskap svensk forskning bidragit med. Redovisningen disponeras under några rubriker med fokus på måltidens sociala sammanhang, lunchtid och lunchmat, måltidsutbudet under arbetstid och styrmedel för att främja ett hälsosamt ätande under arbetstid.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagDepartment of Sociology, Lund University
StatusPublicerad - 2008

Publikationsserier

NamnResearch Report in Sociology
Nr.2008:4
ISSN (tryckt)1651-596X

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • arbetstid
  • mat
  • måltid
  • måltidsutbud
  • sociologi

Citera det här