Matematikdidaktik: ett nordiskt perspektiv

Barbro Grevholm (Redaktör)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

  Sammanfattning

  I denna bok ger författarna med sina innehållsrika och mångsidiga bidrag en bred och värdefull bild av matematikens didaktik i Norden. Både matematikens didaktik som kunskapsfält – så som det tar sig uttryck i undervisning och lärande i skola samt på universitet och högskolor – och matematikens didaktik som forskningsfält, framstår här som levande och väsentliga verksamhetsområden under stark utveckling.

  Boken belyser inledningsvis många viktiga frågor ur ett internationellt perspektiv. Frågorna sätts genom konkreta exempel in i sitt sammanhang i nordisk matematikdidaktik. Exempel på lärande och undervisning i matematik som hämtats från nordiska verksamheter redovisas också. Vidare belyses mål för undervisningen,

  kursplaner, karakteristiska drag i god undervisning, räknandets roll i matematiken, datoranvändningens påverkan på lärande och undervisning i matematik, kommunikationens och dialogens roll i lärandet, klyftan mellan forskare och lärare samt frågor om vad matematikundervisning ska innehålla i framtiden.

  Boken vänder sig till studerande vid lärarutbildningen samt till verksamma lärare. Den är också intressant för dem som vill fördjupa sig i matematikdidaktiska frågor.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur
  ISBN (tryckt)91-44-01835-5
  StatusPublicerad - 2001

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Citera det här