Matematikens roll i fysiken på gymnasiet

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Syftet med vårt projekt är att fördjupa förståelsen av matematikens roll i fysikundervisningen. I fysiken är matematiken ett viktigt verktyg – man pratar om matematiken som fysikens språk. Samtidigt upplevs matematik som ett hinder för meningsfullt lärande i fysik. Elever kan bli så upptagna av matematiska operationer att fysikaliska modellers innebörd och relation till de verkliga fenomen de beskriver hamnar i bakgrunden. Vi har studerat hur relationer mellan verklighet, teoretiska modeller och matematik kommuniceras i olika undervisningssituationer i svensk gymnasiefysik. Resultaten visar på samband mellan fysiklärares syn på syftet med fysikundervisningen och matematikens roll i deras klassrum.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2019

Publikationsserier

NamnResultatdialog 2019

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Citera det här