Maternal and Neonatal Outcomes of Healthy Pregnant Women With COVID-19 Versus High-risk Pregnant Women: A Multi-Center Case-Control Comparison Study

Iman Al Hashmi, Atika Khalaf, Vidya Seshan, Hilal Alsabti, Omar Al Omari, Dalal Yehia, Mohammed Baqer, Jamal Al Khadhuri

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Maternal and Neonatal Outcomes of Healthy Pregnant Women With COVID-19 Versus High-risk Pregnant Women: A Multi-Center Case-Control Comparison Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap