Meal frequency and vegetable intake does not predict the development of frailty in older adults

Julie Johannesson, Elisabet Rothenberg, Susanne Gustafsson, Frode Slinde

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meal frequency and vegetable intake does not predict the development of frailty in older adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap