Mealworms as Food Ingredient—Sensory Investigation of a Model System

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Mealworms as Food Ingredient—Sensory Investigation of a Model System”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap