Meaning in work and emerging work identities of housing support workers: a quest for a comprehensible plot

Ulf Ericsson, Kenth Ehliasson, Anita Bengtsson Tops

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Meaning in work and emerging work identities of housing support workers: a quest for a comprehensible plot”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap